Muu vaikuttaminen

Tältä sivulta löydät:

  • tietoa toimikunnista

  • tietoa sitsimestariudesta

  • tietoa muista vaikuttamismahdollisuuksista.

  • toimikuntalomakkeen

  • Opexin opiskelijaedustajat tiedekunnan työryhmissä

  • hakulomakkeen auki oleviin työryhmiin

Toimikunnat

Opex ry kerää vuoden aikana erilaisia toimikuntia, joiden tehtävä on osallistua erilaisten tapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen.

Osallistuminen

Suureen osaan toimikuntia saa osallistua kaikki Opexin jäsenet. Niin sanottuja suljettuja toimikuntia ovat kastajais-, kostajais- ja joulugaalatoiminta, jotka koostuvat vain tietyn vuosikurssin osallistujista. Toimikunnissa pääorganisoinnista vastaa yleensä hallitus. Toimikuntiin pystyy ilmoittautumaan koko vuoden aikana erillisen toimikuntalomakkeen avulla ja lähempänä tiettyä tapahtumaa hallitus julkaisee erillisen lomakkeen kyseisen tapahtuman toimikunnasta. Esimerkiksi kevätkokouksessa yleensä julkaistaan vapputoimikuntalomake. Toimikuntatyöskentelyyn voit osallistua oman jaksamisen ja kiinnostuksen mukaan.

Opexin toimikunnat

Vapputoimikunta

Virkistysvastaavat ovat vastuussa vapputoimikunnan ohjeistamisesta ja organisoinnista. Virkistysvastaavat tekevät alustavan suunnitelman vapun aikataulusta ja varaavat kaikki etukäteen varattavat paikat, esimerkiksi ladon Latotansseille. Vapputoimikunta on vastuussa tapahtumien järjestelyistä ennen tapahtumaa ja sen aikana.

***

OKLive-toimikunta

Syksyllä kaikki musiikillisesti lahjakkaat ovat tervetulleita järjestämään Opexin omaa live-musiikkitapahtumaa. Hallitus varaa tilat tapahtumalle, mutta apua tarvitaan muun muassa miksauksen, roudauksen ja organisoinnin järjestämisen sekä visuaalisen ilmeen kanssa.

***

Excursio-toimikunta

Toimikunta vastaa koko excursion järjestämisestä. Toimikunta informoi jäsenistöä ajoissa suunnitelmista, varaa lennot ja majoituksen sekä vastaa kuljetuksien järjestämisestä. Toimikunta suunnittelee myös ohjelmaa excursiolle sekä on yhteydessä matkakohteen paikallisiin yliopistoihin tehden yhteistyötä heidän kanssaan.

***

Vujutoimikunta

Opexilla on kerran viidessä vuodessa vuosijuhlat, joissa juhlitaan Opexia. Vuosijuhlat ovat yleensä suuri tapahtuma, jonka järjestäminen aloitetaan hyvissä ajoin ja niinpä sen järjestämiseen perustetaan toimikunta, joka vastaa vujujen järjestämisestä. Vujutoimikunnassa pääset mm. suunnittelemaan vujuille visuaalista ilmettä, suunnittelemaan ohjelmaa sekä miettimään tapahtuman organisoimista. Vujutoimikuntaan liittymisestä informoidaan noin vuosi ennen vuosijuhlia.

Muu vaikuttaminen ja toimintaan osallistuminen

Sitsimestarius


Sitsimestarit toimivat pareittein sitseillä laulunjohtajina ja ohjaavat sitsien kulkua. Sitsimestarina toimimiseen ei vaadita koulutusta, vaikkakin Opex järjestää satunnaisesti sitsimestarikoulutuksia. Sitsimestarina toimimisesta on vuodesta 2020 alkaen saanut Sitsimestari-haalarimerkin. Jos olet kiinnostunut toimimaan sitsimestarina, voit olla yhteydessä Pöllöön Facebookissa, Instagramissa, nettisivuilla tai voit laittaa myös sähköpostia!


Muu vaikuttaminen


Voit vaikuttaa ja osallistua Opexin toimintaan monella eri tavalla oman kiinnostuksesi mukaisesti. Yleisimpiä keinoja ovat tapahtumiin osallistuminen ja niistä palautteen antaminen. Helppoa on myös esimerkiksi reagoida Opex Pöllön somepostauksiin tai vinkata ideoita toimintaan hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on äänioikeus ja vaikutusmahdollisuus. Syyskokouksessa muun muassa valitaan uusi puheenjohtaja ja hallitus. Kevätkokouksessa esitellään tulevan kauden toimintasuunnitelma, johon saa vielä kokouksessa ehdottaa muutoksia.

Pöllön blogiin kaivataan sisältöä jatkuvasti ja sinne voi kirjoittaa esimerkiksi omasta harrastuksestaan, jostakin Opexin tapahtumasta tai mielipiteen. Jos hiemankaan suurempi sitoutuminen sopii kalenteriisi, niin tapahtumiin kaivataan aina tekijöitä, kuten sitsimestareita, juontajia, visuaalisen materiaalin tekijöitä tai bussimatkan viihdevastaavia. Omaa osaamistaan voi myös tarjota esimerkiksi liikuntavuoroille tai iltakouluihin. Yhteistyökumppaneita tarvitaan myös koko ajan, joten jos työskentelet esimerkiksi lajikokeiluun tai kulttuuritapahtumaan sopivassa paikassa, kannattaa siitä vinkata. Suuri osa Opexin toimikunnista on kaikille opexlaisille avoinna. Myös hallitustoimintaan voi lähteä mukaan kuka tahansa Opexin jäsen ilman sen kummempaa aiempaa kokemusta.


Hallinnolliset opiskelijaedustajat ja varajäsenet (Opex)


Halloped-koordinaattori vuonna 2024: 
Oiva Saukkosaari, Opex


Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan opiskelijajäsenet 1.1.2024-31.12.2025:

Opiskelija Elisa Leijala (Roosa Partanen), Opex

Opiskelija Mari van den Berg (Vilhelmiina Saharinen), Opex


OKL:n tutkinto-ohjelmien ja opintojen valmisteluryhmä 1.8.2022-31.7.2024:

Opiskelija Elisa Leijala (varajäsen NN), Opex

Opiskelija Saara Marttila (varajäsen Janina Eriksson), Opex

Opiskelija Veera Väänänen (varajäsen NN), Opex


Opetuksen kehittämisen johtoryhmä 1.8.2022-31.7.2024:

Opiskelija Vilhelmiina Saharinen, Opex

Jatkuvan oppimisen valmisteluryhmä 1.8.2022-31.7.2024:

Opiskelija Mirja Rinta-Valkama, Opex


Työyhteisötoimikunta 1.1.2024-:

Opiskelija Emma Lehmusvirta, Opex


Alumnitoimikunta:

Opexin puheenjohtaja: Lasse Lehto

Operatiivinen johtoryhmä 1.8.2022-31.7.2024):

Opiskelija Roosa Partanen, Opex

Viestintätyöryhmä 1.8.2022-31.7.2024:

Opiskelija Riku Ranta, Opex 


Opetustaitotoimikunta 1.8.2022-31.7.2024:

Opiskelija NN

Luokanopettajan tutkinto-ohjelman harjoittelutyöryhmä (voimassa toistaiseksi):

Opiskelija Vilhelmiina Saharinen, Opex

Opiskelija Ossi Korkalainen, Opex


Muiden ainejärjestöjen opiskelijaedustajat löydät Intrasta.