Muu vaikuttaminen

Tältä sivulta löydät:

  • tietoa toimikunnista

  • tietoa sitsimestariudesta

  • tietoa muista vaikuttamismahdollisuuksista.

  • toimikuntalomakkeen

  • Opexin opiskelijaedustajat tiedekunnan työryhmissä

  • hakulomakkeen auki oleviin työryhmiin

Toimikunnat

Opex ry kerää vuoden aikana erilaisia toimikuntia, joiden tehtävä on osallistua erilaisten tapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen.

Osallistuminen

Suureen osaan toimikuntia saa osallistua kaikki Opexin jäsenet. Niin sanottuja suljettuja toimikuntia ovat kastajais-, kostajais- ja joulugaalatoiminta, jotka koostuvat vain tietyn vuosikurssin osallistujista. Toimikunnissa pääorganisoinnista vastaa yleensä hallitus. Toimikuntiin pystyy ilmoittautumaan koko vuoden aikana erillisen toimikuntalomakkeen avulla ja lähempänä tiettyä tapahtumaa hallitus julkaisee erillisen lomakkeen kyseisen tapahtuman toimikunnasta. Esimerkiksi kevätkokouksessa yleensä julkaistaan vapputoimikuntalomake. Toimikuntatyöskentelyyn voit osallistua oman jaksamisen ja kiinnostuksen mukaan.

Opexin toimikunnat

Vapputoimikunta

Virkistysvastaavat ovat vastuussa vapputoimikunnan ohjeistamisesta ja organisoinnista. Virkistysvastaavat tekevät alustavan suunnitelman vapun aikataulusta ja varaavat kaikki etukäteen varattavat paikat, esimerkiksi ladon Latotansseille. Vapputoimikunta on vastuussa tapahtumien järjestelyistä ennen tapahtumaa ja sen aikana.

***

OKLive-toimikunta

Syksyllä kaikki musiikillisesti lahjakkaat ovat tervetulleita järjestämään Opexin omaa live-musiikkitapahtumaa. Hallitus varaa tilat tapahtumalle, mutta apua tarvitaan muun muassa miksauksen, roudauksen ja organisoinnin järjestämisen sekä visuaalisen ilmeen kanssa.

***

Excursio-toimikunta

Toimikunta vastaa koko excursion järjestämisestä. Toimikunta informoi jäsenistöä ajoissa suunnitelmista, varaa lennot ja majoituksen sekä vastaa kuljetuksien järjestämisestä. Toimikunta suunnittelee myös ohjelmaa excursiolle sekä on yhteydessä matkakohteen paikallisiin yliopistoihin tehden yhteistyötä heidän kanssaan.

***

Vujutoimikunta

Opexilla on kerran viidessä vuodessa vuosijuhlat, joissa juhlitaan Opexia. Vuosijuhlat ovat yleensä suuri tapahtuma, jonka järjestäminen aloitetaan hyvissä ajoin ja niinpä sen järjestämiseen perustetaan toimikunta, joka vastaa vujujen järjestämisestä. Vujutoimikunnassa pääset mm. suunnittelemaan vujuille visuaalista ilmettä, suunnittelemaan ohjelmaa sekä miettimään tapahtuman organisoimista. Vujutoimikuntaan liittymisestä informoidaan noin vuosi ennen vuosijuhlia.

Muu vaikuttaminen ja toimintaan osallistuminen

Sitsimestarius


Sitsimestarit toimivat pareittein sitseillä laulunjohtajina ja ohjaavat sitsien kulkua. Sitsimestarina toimimiseen ei vaadita koulutusta, vaikkakin Opex järjestää satunnaisesti sitsimestarikoulutuksia. Sitsimestarina toimimisesta on vuodesta 2020 alkaen saanut Sitsimestari-haalarimerkin. Jos olet kiinnostunut toimimaan sitsimestarina, voit olla yhteydessä Pöllöön Facebookissa, Instagramissa, nettisivuilla tai voit laittaa myös sähköpostia!


Muu vaikuttaminen


Voit vaikuttaa ja osallistua Opexin toimintaan monella eri tavalla oman kiinnostuksesi mukaisesti. Yleisimpiä keinoja ovat tapahtumiin osallistuminen ja niistä palautteen antaminen. Helppoa on myös esimerkiksi reagoida Opex Pöllön somepostauksiin tai vinkata ideoita toimintaan hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on äänioikeus ja vaikutusmahdollisuus. Syyskokouksessa muun muassa valitaan uusi puheenjohtaja ja hallitus. Kevätkokouksessa esitellään tulevan kauden toimintasuunnitelma, johon saa vielä kokouksessa ehdottaa muutoksia.

Pöllön blogiin kaivataan sisältöä jatkuvasti ja sinne voi kirjoittaa esimerkiksi omasta harrastuksestaan, jostakin Opexin tapahtumasta tai mielipiteen. Jos hiemankaan suurempi sitoutuminen sopii kalenteriisi, niin tapahtumiin kaivataan aina tekijöitä, kuten sitsimestareita, juontajia, visuaalisen materiaalin tekijöitä tai bussimatkan viihdevastaavia. Omaa osaamistaan voi myös tarjota esimerkiksi liikuntavuoroille tai iltakouluihin. Yhteistyökumppaneita tarvitaan myös koko ajan, joten jos työskentelet esimerkiksi lajikokeiluun tai kulttuuritapahtumaan sopivassa paikassa, kannattaa siitä vinkata. Suuri osa Opexin toimikunnista on kaikille opexlaisille avoinna. Myös hallitustoimintaan voi lähteä mukaan kuka tahansa Opexin jäsen ilman sen kummempaa aiempaa kokemusta.


Hallinnolliset opiskelijaedustajat ja varajäsenet (Opex)

25.11.2020

Halloped-koordinaattori, Katko: (kts. intra)

Halloped-varakoordinaattori: Aleksi Nurmilaakso


Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan opiskelijajäsenet 1.1.2020-31.12.2021:

Opiskelija Milla Malin (varajäsen, ei ole), Opex

​Opiskelija ( kts. intra), Katko (varajäsen Tomas Armanto), Opex


OKL:n tutkinto-ohjelmien ja opintojen valmisteluryhmä 1.8.2020-31.7.2022:

Opiskelija Milla Malin (varajäsen Laura Sysimetsä), Opex

Opiskelija Saara Marttila (varajäsen Siiri Kuokkanen), Opex

Opiskelija Mari van den Berg (varajäsen Aleksej Fedotov), Opex


Opetuksen kehittämisen johtoryhmä 1.8.2020-31.7.2022:

Opiskelija Milla Malin, Opex

(Opekkaan, Katkon ja TurAuksen opiskelijajäsenet löydät intrasta)

Jatkuvan oppimisen valmisteluryhmä 1.8.2020-31.7.2022:

Opiskelija Mari van den Berg, Opex

(Opekkaan ja TurAuksen opiskelijajäsenet löydät intrasta)


Työyhteisötoimikunta:

Opiskelija Milla Malin, Opex

Opiskelija Laura Sysimetsä, Opex

(katso muut jäsenet intranetistä)


Alumnitoimikunta:

Opexin puheenjohtaja: Saara Marttila

(katso muut puheenjohtajajäsenet intranetistä)

Operatiivinen johtoryhmä (1.1.2020-31.1.2024):

Opiskelija Milla Malin Opex, nimitetty vuodeksi 2020

(Katso Katkon jäsen intrasta)

Viestintätyöryhmä:

Työryhmässä ei toistaiseksi opiskelijajäseniä, sillä kiinnostuneita ei ole ollut. Opiskelijajäsen voidaan nimetä kesken kauden, ota yhteyttä Opexin edunvalvojiin, mikäli pesti kiinnostaa.


Saavutettavuustyöryhmä 1.8.2020-31.7.2022:

Opiskelija Saara Marttila, Opex


Opetustaitotoimikunta 1.8.2020-31.7.2022:

Opiskelija Rosa Kettunen, Opex

(katso muut jäsenet intrasta)


Opintopalaute- ja kehittämistyöryhmä (voimassa toistaiseksi):

Opiskelija Milla Malin, Opex


Luokanopettajan tutkinto-ohjelman harjoittelutyöryhmä (voimassa toistaiseksi):

Opiskelija Tomas Armanto, Opex