Opex ry

Mikä Opex?

Turun luokanopettajaopiskelijat Opex ry, tuttavallisemmin ihan vain Opex, on nimensä mukaisesti Turun luokanopettajaopiskelijoiden ikioma ainejärjestö. Jäseneksi voi siis liittyä kuka tahansa Turun yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen Turun kampuksella opintojaan suorittava henkilö.

Opexin toimintaan kuuluu edistää ja valvoa jäsentensä etuja muun muassa opinto-, sosiaali- ja kulttuurikysymyksissä sekä edustaa jäsenistöään kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Tärkeä ja näkyvin osa Opexin toimintaa on jäsenistölle järjestettävät tapahtumat, kuten erilaiset retket ja ekskursiot, liikunta- ja kulttuuritoiminta, illanvietot ja juhlat.

Nämä ylevät tavoitteet saavuttaakseen Opexin käytännön toimintaa ohjaa joka vuosi jäsenistön valitsema hallitus. Hallitukseen voi kuka tahansa hakea ja se valitaan aina yhdistyksen syyskokouksessa marraskuussa.

Opex on myös yksi suurimmista Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:n jäsenistä. SOOLin toimenkuvaan kuuluu kaikkien Suomen opettajaopiskelijoiden, myös siis opexlaisten, etujen ajaminen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Lisätietoja Opexin toiminnasta löydät mm. Uuden opiskelijan -sivuilta, Jäsenille-sivuilta sekä yleisesti näiltä nettisivuilta.