Opiskelu

Tältä sivulta löydät tietoa:

 • lukkarikoneesta

 • Tutkintotodistuksesta

 • Sivuaineista

 • HOPSista

 • OpintoVartu-mallista


Lukkarikone

Opetusaikataulut ja tilavaraukset löytyvät lukkarikoneesta osoitteessa lukkarit.utu.fi. Oman demoryhmäsi opetusaikataulut löydät hakemalla "LOTomaryhmä".

Esimerkiksi jos demoryhmäsi on ensimmäisen vuoden B-ryhmä, opetusaikataulut löytyvät hakemalla "lot1b".

Ohjeita lukkarikoneen käyttöön löydät intranetistä (vaatii kirjautumisen): https://intranet.utu.fi/index/lukkarikone/Sivut/default.aspx


Tutkintotodistus

Oletko valmistumassa kandiksi tai maisteriksi? On siis aika hakea tutkintotodistusta! Mutta ennen kun voit hakea tutkintotodistusta, varmista että nämä asiat ovat kunnossa:

 1. Henkilö- ja pääainetietosi ovat ajantasalla Nettiopsussa.

 2. Olet tarkistanut opintosuoritusotteesi Nettiopsussa.

 3. Olet hakenut kokonaisuusmerkinnät opintokokonaisuuksista, jotka haluat sisällyttää tutkintoosi kokonaisuuksina. Kokonaisuusmerkintöjä voit hakea intranetin lomakepankista löytyvällä lomakkeella (vaatii kirjautumisen).

Kokonaisuusmerkintähakemuksella suorittamasi opintojaksot järjestetään Nettiopsussa opintokokonaisuuksiin, mikä helpottaa myös tutkintotodistushakemuksen täyttämistä.

Kun nämä asiat ovat kunnossa, voit hakea tutkintotodistusta intranetin lomakepankista löytyvällä Webropol-lomakkeella (vaatii kirjautumisen). Intranetistä löydät  aina myös ajantasaiset ohjeet tutkintotodistuksen hakemiseen.


Sivuaineet

Opettajankoulutuslaitos tarjoaa Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoille Rauman ja Turun kampuksilla sivuaineopintoja. Osaa opinnoista tarjotaan myös erillisinä opintoina tutkintoa täydentäville sekä niille, jotka koulutustaustasta riippumatta tarvitsevat opintoja ammattipätevyyden täydentämiseksi. Opettajankoulutuslaitoksen sivuaineiden opiskelu edellyttää opinto-oikeutta kyseisessä sivuaineessa ja opinto-oikeutta tulee erikseen hakea.

Sivuainetarjonnan löydät Pepistä.

OKL:n tarjoamista sivuaineista KK+KM-tutkinnot suorittava voi valita enintään joko

 1. yhden perusopintokokonaisuuden (25op) ja yhden perus- ja aineopintokokonaisuuden (25op + 35op) tai

 2. kolme perusopintokokonaisuutta (25op + 25op + 25op)


Vain KM-tutkinnon suorittava voi valita enintään joko

 1. yhden perus- ja aineopintokokonaisuuden (25op + 35op) tai

 2. kaksi perusopintokokonaisuutta (25op + 25op).

Sivuaineita on mahdollista opiskella myös muiden laitosten opintotarjonnasta, muiden tiedekuntien tarjoamat sivuaineet eivät kuitenkaan vaikuta yllä mainittuihin kiintiöihin. Kannattaa tutustua kyseisen tiedekunnan/laitoksen opinto-oppaaseen ja olla yhteydessä ko. opinto-ohjaajaan.


HOPS

Muista päivittää HOPSin sisältö. Muista myös, ettei se ole kiveen hakattu, vaan nimen omaan opintosuunnitelma. HOPSiasi pääset muokkaamaan Nettiopsussa.


Ristiriitatilanteessa toimiminen

Opintojen aikana voi tulla eteen erilaisia ristiriitatilanteita. Tenttiarvostelusta voi tulla erimielisyyttä, opintojakson sisältö ei kohtaakaan odotuksia tai jokin tilanne voi tuntua muuten vaan epäreilulta. Näitä tilanteita varten on OpintoVartu-malli, jonka avulla on helppo lähteä selvittämään tilanteita. Malli löytyy OKL:n intrasivuilta, ja tässä on suora linkki siihen.

Mallissa on kolme vaihetta: asian esille nostaminen, neuvottelu ja sovittelu. Tavoitteena on luonnollisesti, että ongelmatilanteet selviävät mahdollisimman pian. Tässä yleisiä ohjeita siihen, kuinka kannattaa toimia, että ristiriidat saataisiin mahdollisimman sujuvasti selviksi.

 1. Ota yhteyttä ajoissa. Yleensä ongelmat kasaantuvat, jos niiden selvittämistä lykkää. Kannattaa siis rohkeasti ottaa heti opettajaan yhteyttä, jos jokin asia askarruttaa. Jos et luennon tai demon jälkeen halua jäädä selvittämään asiaa, sovi silloin tapaamisaika tai laita sähköpostia ajan sopimisesta.
 2. Älä vuodata kaikkea sähköpostiin. Usein sähköpostilla kirjoittaessa sävy on kovin erilainen kuin kasvotusten keskustellessa. Kannattaa muistaa, että rakentava lähestymistapa kantaa usein pisimmälle! Toki kannattaa mainita, mitä asiasi koskee ja kirjata itsellesi perustelut valmiiksi keskustelua varten.
 3. Ensisijaisesti kannattaa olla yhteydessä opettajaan itse. Jos kuitenkin jostain syystä tämä ei onnistu, voit olla yhteydessä Opexin kopoihin. He osaavat auttaa asiaasi eteenpäin. Myös opintohallinnon koko henkilökuntaan voi ottaa yhteyttä, jos jokin asia askarruttaa: he osaavat auttaa ja auttavat mielellään!