Työelämä ja hyvinvointi

Tältä sivulta löydät tietoa:

  • hyvinvoinnin palveluista
  • työelämän varalle

Hyvinvointi

YTHS:

YTHS:ään voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä yleis-, suun- ja mielenterveyden osa-alueilla. Muista, että opiskelijana olet kuitenkin maksanut syyslukukauden terveydenhoitomaksun lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä.

Tarkempaa infoa Turun YTHS:n palveluista löydät täältä.

Käyntiosoite

Kirkkotie 13, 20540 Turku

Palvelupisteen aukioloajat

Avoinna ma-to klo 8-15, pe 8-14

Hoidontarpeen arviointi ja ajanvaraus

Puhelimitse ma-to klo 8-15, pe klo 8-14

Yleis- ja mielenterveys puh. 046 710 1050

Suunterveys puh. 046 710 1047

Potilastoimistot

Yleisterveyden potilastoimisto (3. krs)

Suun- ja mielenterveyden potilastoimistot (4. krs)

YTHS lukuvuosimaksu muuttuu vuonna 2021!


Tammikuusta 2021 alkaen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluihin oikeutetut ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle.

Maksusta ei lähetetä laskua, vaan opiskelijan pitää maksaa maksu oma-aloitteisesti Kelalle.

Ensimmäisen kerran korkeakouluopiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle kevätlukukaudelta 2021. Terveydenhoitomaksun voi maksaa Kelan asiointipalvelussa joulukuusta 2020 alkaen. Yliopisto-opiskelijat maksavat vielä syyslukukauden 2020 terveydenhoitomaksun ylioppilaskunnalle (sisältyy siis lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä maksettuun 88,50 euroon).

Lisätietoa osoitteesta: https://www.kela.fi/korkeakouluopiskelijan-terveydenhoitomaksu

***

Mieli ry:

Mielenterveydestä voi lukea myös lisää Mieli ry:n sivuilta osoitteesta https://mieli.fi/fi.


Tukea ja apua:

Kriisipuhelimen päivystys toimii 24 tuntia vuorokaudessa

puh. 09 25250111


Mielen päällä

Mielen päällä -hankkeessa edistetään mielenterveysaiheisiin liittyvää puheeksi ottamisen kulttuuria vertaistukitoimintaa hyödyntäen. Tavoitteena on, ettei yksikään opiskelija jää yksin huoliensa kanssa.

Tukiopiskelijatoiminta

Mielen päällä -hankkeen ydin on opiskelijoiden välinen vertaistukitoiminta, jota toteuttavat hankkeen kouluttamat eri tiedekunnista tulevat tukiopiskelijat. Tukiopiskelijatoiminnan tavoite on, ettei yksikään opiskelija jää yksin vaikeuksiensa kanssa. Tukiopiskelijoiden tarjoama matalan kynnyksen vertaistuki on korvaamattoman tärkeää yliopistoyhteisössä -etenkin nykyisessä epävarmuuden ajassa.Tukiopiskelijoiden kanssa on mahdollista keskustella luottamuksellisesti opiskelukiireistä, jaksamisesta, uudelle paikkakunnalle muuttamisesta, yksinäisyydestä tai muista mielen päällä olevista kysymyksistä. Tukiopiskelijat ovat vapaaehtoisia, jotka myös osaavat tarvittaessa ohjata sopivan ammattiavun piiriin.​

Miten tukiopiskelijaan saa yhteyden?

Löydät etusivulta Jutellaanko? -yhteydenottolomakkeen, jonka kautta tukiopiskelijoille voit jättää yhteydenottopyynnön. Lomakkeessa kuvaillaan lyhyesti, mihin apua kaivataan. Tukiopiskelija, jonka vahvuusalueet sopivat parhaiten, ottaa yhteyttä opiskelijaan noin kymmenen päivän kuluessa (poikkeuksena loma-ajat).

Tämän jälkeen tukiopiskelija ja yhteydenottaja voivat sopia jatkosta tapauskohtaisesti.

Miten tukiopiskelijaksi

Nettisivuilta löydät lomakkeen, jolla haet tukiopiskelijaksi.

Käy katsomassa lisätietoa mielen päällä nettisivulta.

https://sites.utu.fi/mielenpaalla/


Työelämä

SOOLin työttömyyskassa:

Muista liittyä SOOLin työttömyyskassaan.

Liittyessä ammattijärjestön jäseneksi sekä samalla työttömyyskassaan valmistumisen ja ensimmäisen työpaikan myötä pitää työssäoloviikkoja kertyä 26 ennen kuin on oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyysrahaan. Mahdollisten opiskelu aikaisten työsuhteiden perusteella kertyneestä työssäoloehdosta voi siis olla rahanarvoista hyötyä juuri työuran alkuvaiheessa.

SOOLin jäsenet ovat päätoimisia opiskelijoita, minkä vuoksi he voivat liittyä työttömyyskassaan vain erillisellä hakemuksella sijaisuuden tai muun opetusalan työsuhteen perusteella. Opiskelijan suositellaan liittyvän kassan jäseneksi varsinkin opintojen loppuvaiheessa, mikäli hän tekee paljon sijaisuuksia tai muuta ansiotyötä.

Opettajien Työttömyyskassan jäseneksi voi SOOLin kautta liittyä lyhyenkin opetusalan työsuhteen, esimerkiksi sijaisuuden perusteella. Kassan jäsenenä kahdeksan tuntia opettajantyötä kalenteriviikon aikana kerryttää työssäoloehtoa, varhaiskasvatuksen opettajia koskee perussääntö 18 tuntia viikossa.

Lisätietoa osoitteesta: https://www.sool.fi/tags/tyottomyyskassa/


Varaa aika verenluovutukseen: https://www.veripalvelu.fi/

Muista ilmoittaa luovutuksessa, että kuulut Opexin VeriRyhmään! Lisätietoa VeriRyhmästä löydät täältä.


Kaipaisiko sivu lisää jotakin? Laita Pöllölle viestiä ja ehdota sisältöä!