Alumnitoiminta

Infoa alumnitoiminnasta tulossa...

Tiedotuskanavat alumneille:

Opexin alumnien Facebook-ryhmä: