Mielen päällä -hanke

28.10.2021

Mielen päällä

Mielen päällä -hankkeessa edistetään mielenterveysaiheisiin liittyvää puheeksi ottamisen kulttuuria vertaistukitoimintaa hyödyntäen. Tavoitteena on, ettei yksikään opiskelija jää yksin huoliensa kanssa.

Tukiopiskelijatoiminta

Mielen päällä -hankkeen ydin on opiskelijoiden välinen vertaistukitoiminta, jota toteuttavat hankkeen kouluttamat eri tiedekunnista tulevat tukiopiskelijat. Tukiopiskelijatoiminnan tavoite on, ettei yksikään opiskelija jää yksin vaikeuksiensa kanssa. Tukiopiskelijoiden tarjoama matalan kynnyksen vertaistuki on korvaamattoman tärkeää yliopistoyhteisössä -etenkin nykyisessä epävarmuuden ajassa.Tukiopiskelijoiden kanssa on mahdollista keskustella luottamuksellisesti opiskelukiireistä, jaksamisesta, uudelle paikkakunnalle muuttamisesta, yksinäisyydestä tai muista mielen päällä olevista kysymyksistä. Tukiopiskelijat ovat vapaaehtoisia, jotka myös osaavat tarvittaessa ohjata sopivan ammattiavun piiriin.​

Miten tukiopiskelijaan saa yhteyden?

Löydät etusivulta Jutellaanko? -yhteydenottolomakkeen, jonka kautta tukiopiskelijoille voit jättää yhteydenottopyynnön. Lomakkeessa kuvaillaan lyhyesti, mihin apua kaivataan. Tukiopiskelija, jonka vahvuusalueet sopivat parhaiten, ottaa yhteyttä opiskelijaan noin kymmenen päivän kuluessa (poikkeuksena loma-ajat).

Tämän jälkeen tukiopiskelija ja yhteydenottaja voivat sopia jatkosta tapauskohtaisesti.

Miten tukiopiskelijaksi

Nettisivuilta löydät lomakkeen, jolla haet tukiopiskelijaksi.

Käy katsomassa lisätietoa mielen päällä nettisivulta.

https://sites.utu.fi/mielenpaalla/


Tämän sivun tekstin löydät myös oheisesta linkistä: Työelämä ja hyvinvointi