Kopojen esittely

17.10.2022

Ossi Korkalainen

Sofia Väisänen

Mikä on ollut kivointa?

Kivointa on ehdottomasti ollut uudet kaverit, joita on hallitustoiminnassa saanut. Toiminta tarjoaa myös yllättävän paljon uusia mahdollisuuksia tutustua toisten ainejärjestöjen opiskelijoihin. Hyvä yhteishenki ja kaverit auttavat aina silloin, kun omien opintojen kanssa on vaikeuksia.


Mitä on itse saanut irti?

Ennen kuin päädyin hakemaan kopoksi oli tietämykseni yliopistotoiminnasta luokkaa: Hallitus on olemassa ja tekee jotain (järjestää bileitä?) sekä yliopistolla on jossain joku rehtori. Nyt olen päässyt tutustumaan henkilökohtaisesti hallitustoimintaan sekä oppinut, että yliopistossa on muitakin vaikutus tasoja kuin pelkkä rehtori. Hallitustoiminta on avannut/selventänyt sitä, miten yliopisto toimii, miten vaikuttaminen ja päätöksenteko tapahtuu yliopistotasolla sekä miten me opiskelijat voimme olla mukana siinä. Lisäksi hallitustoiminnassa on päässyt tutustumaan ihan huipputyyppeihin, joita ei olisi välttämättä ikinä muuten tavannut.

Mitä pesti vaatii?

Pesti vaatii erityisesti organisointi- ja ajanhallinta taitoja sekä kykyä omaksua uutta tietoa nopeasti. Koulutuspoliittisena vastaavana oppii paljon uutta tietoa yliopistotoiminnasta, yliopiston ja ainejärjestön käytännöistä, opiskelijan oikeuksista sekä hallinnollisista asioista, joten kannattaa olla valmis sisäistämään byrokratiaa. Aluksin kaiken ymmärtäminen saattaa tuntua haastavalta, mutta pikkuhiljaa palikat loksahtelevat paikoilleen ja apua saa aina tarvittaessa kanssa toimijoilta.

Suurin tai yllättävin yllätys?

Iltakoulujen puhujien löytäminen voi olla joskus haastavaa. Tätä kannattaa ennakoida aloittamalla puhujien haku tarpeeksi ajoissa. Kaikista yllättävintä on kuitenkin ollut se, että kaiken byrokratian keskellä kopoilu on oikeasti mukavaa ja palkitsevaa puuhaa.

Mikä on ollut kivointa?

Kivointa on ollut yhteistyön tekeminen kaikkien eri hallituspestien ja varsinkin oman kopoparin kanssa! Kouluttautuminen ja uuden ideoiminen on myös ollut mukavaa.


Mitä on itse saanut irti?

Olen oppinut paljon yleisesti hallituksen toiminnasta. Kopona on saanut myös osallistua erilaisiin koulutuksiin, joissa saa vinkkejä niin oman pestin toteutukseen kuin työelämäänkin! Kopona verkostoutuu hyvin myös muiden järjestöjen sekä opeopiskelijoiden kanssa.

Mitä pesti vaatii?

Kykyä sovitella ja ratkoa ongelmia. Idearikkaudesta on myös hyötyä kopoilussa. Vaikka kopona oleminen onkin aika pinnan alla tapahtuvaa toimintaa, tärkeää on luoda verkostoja myös muualle, jolloin opiskelijoiden edunvalvonnan kehittämiseen saa ideoita myös muualta.

Suurin tai yllättävin yllätys?

Ehkä se, että kopolla on paljon "näkymätöntä hommaa" ja oman pestin sisäistäminen ja sen kehittäminen vaatii paljon aikaa. Edunvalvontaa voi aina kehittää, eikä tekeminen siksi koskaan lopu.