Kannanotto Rauman kampuksen puolesta

29.11.2022

Opex ry:n kannanotto Rauman kampuksen lakkauttamista vastaan


Opex ry vastustaa jyrkästi Turun yliopiston talouden tasapainotusohjelman kasvatustieteiden tiedekunnan osuutta, jossa ollaan nostettu esiin mahdollisuus Rauman kampuksen luopumisesta ja sen vaikutuksista lukuisiin tutkinto-ohjelmiin. Rauman kampus kouluttaa luokanopettajia, varhaiskasvatuksen opettajia sekä käsityön aineenopettajia.

Opex ry on huolissaan Rauman kampuksen mahdollisen siirron kokonaisvaltaisesta vaikutuksesta opiskelijoiden hyvinvointiin ja opintojen toteutumiseen. Rauman kampus on itsessään merkittävä opettajankoulutukselle, jonka lisäksi Rauman kampuksen historiaa tai opiskelijakulttuuria ei tule unohtaa. Raumalla on koulutettu opettajia jo 1800-luvulta lähtien ja Rauman ikioma opiskelijakulttuuri on omassa arvossaan mittaamaton.


Nykytilanne opiskelijoidemme tulevassa ammatissa on jo valmiiksi huolestuttava. Valtakunnallinen keskustelu opettajapulasta kertoo itsessään leikkauksien vääryydestä ja sen mahdollisista seurauksista koko koulutusalalle. Suomessa koulutusta arvostetaan yleisellä tasolla, mutta Turun Yliopiston ehdotus leikkauksista kyseenalaistaa erityisesti Turun Yliopiston arvostuksen opettajankoulutusta kohtaan.


Turun yliopiston olisi tärkeää pohtia myös leikkausten vaikutusta siihen, kuinka houkuttelevana uudet hakijat kokevat Turun yliopiston. Turun ja Rauman kampuksilla on jo tehty heikentäviä muutoksia opettajakoulutuslaitosten sivuainetarjontaan, joka on koettu opiskelijoidemme keskuudessa huolestuttavana ilmiönä. Jos sivuainetarjontaa heikennetään entisestään, vähentää se heti opintojen tarjoamaa monipuolisuutta ja näin myös yliopiston houkuttelevuutta.

Rauman opettajaopiskelijoiden siirtäminen Turkuun olisi ylipäänsä käytännössä mahdotonta toteuttaa nykyisillä resursseilla. Turun normaalikoulussa, jossa opettajaopiskelijat suorittavat harjoittelujaksojaan, on tälläkin hetkellä vähintäänkin haasteellinen tilanne rajattujen resurssien takia. Esimerkiksi viimeisemmässä harjoittelujaksossa on ollut useampia harjoitteluluokkia, joissa on ollut jopa seitsemän harjoittelijaa samassa luokassa. Tämä johtaa siihen, että harjoittelussa vaadittavien opetustuntien saavuttaminen on osoittautunut jo nyt haastavaksi. Tämä on vain yksi monista huolista, joka on noussut opiskelijoidemme keskuudessa puheenaiheeksi.


Yleisesti Rauman kampuksen lakkauttamisen vaikutukset näkyisivät myös opettajaopintojen ulkopuolella kaikkien alojen opiskelijoiden tavallisessa arjessa. Turun alueen YTHS:n ja opiskelijoille asuntoja tarjoavan TYS:n tarjoamat palvelut ovat myös jo valmiiksi kuormittuneet.


Opettajankoulutuslaitoksilta leikkaaminen on lyhytaikainen ratkaisu, jolla on kalliit ja peruuttamattomat vaikutukset meidän kaikkien tulevaisuuteen. Opex ry seisoo Opekas ry:n ja kaikkien opettajaopiskelijoiden takana.


Opex ry:n hallitus

#myllynmäenhenki


Opekkaan kannanotto: https://www.opekas.fi/myllymaenhenki/

OAJ:n kannanotto: https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2022/oaj-rauman-opettajankoulutuksen-alasajo-pahentaa-opettajapulaa/