Mukaan ekskursio-toimikuntaan 2023?

09.01.2023

Opexin ekskursio 2023 suuntaa Budapestiin ja tätä reissua varten perustetaan toimikuntaa. Toimikunta suunnittelee ekskursioon liittyvät käytännön seikat ja suunnittelee ekskursiolla tapahtuvan toiminnan. 

Ilmoittaudu mukaan täältä: https://opexry.us15.list-manage.com/track/click?u=d9a64f079ab68281bb743ae51&id=3dd9aace02&e=15edf28d0e