Puheenjohtajiston esittely

17.10.2022

Riku Ranta (pj)

Helmi Ekholm (vpj)

Mikä on ollut kivointa?

Kivointa on ollut seurata miten hallituksen jäsenet innostuvat, kun keksivät tapoja kehittää Opexin toimintaa ja jäsenten hyvinvointia. On ollut hienoa olla mukana niin monessa tapahtumassa ja ideassa ja päästä työskentelemään niin monen asiasta innostuneen kanssa.

Mitä on itse saanut irti?

Olen oppinut monta erilaista tapaa kehittää hyvinvointia yhteisössä. Olen kuullut monta ideaa ja tapaa kehittää yhteisöä monelta jäsenistön edustajilta ja hallituksen jäseneltä. Muiden kuuntelemisesta olen myös oppinut sen, että itse ei tarvitse kaikkea osata ja tietää. Monet osaavat ja tietävät minua enemmän ja siksi luotan, että he osaavat tehdä oikeat ratkaisut.

Mitä pesti vaatii?

Yhteisen vision luomisen hallituskaudelle. Yhteinen visio hallituksen jäsenten kesken mahdollistaa keskinäisen luottamuksen. Jokainen voi luottaa, että kaikki mitä päätetään ja tehdään toteuttaa yhteistä visiota. Puheenjohtajan pesti vaatii myös hyvää vuorovaikutussuhdetta varapuheenjohtajan kanssa.

Suurin tai yllättävin yllätys?

Saadun ilon ja vapauden määrä. Koen, että tässä pestissä olen päässyt toteuttamaan itseäni enemmän kuin aikaisemmin. On ollut myös ilo seurata muiden hallituksen jäsenten onnistumisia ja ilon hetkiä. Mikään aikaisempi hallituksen pesti ei ole palkinnut minua niin hyvin kuin puheenjohtajana toimiminen.


Mikä on ollut kivointa?

Olen eniten nauttinut tänä vuonna yhteistyön tekemisestä koko hallituksen kanssa. Olen päässyt näkemään lähemmin jokaisen pestin toimintaa ja oppinut sitä kautta paljon hallituksesta. Myös ihan huippua on ollut kaikkiin eri toimijoihin tutustumine niin omassa hallituksessa kuin muidenkin paikkakuntalaisten edustajia.

Mitä on itse saanut irti?

Olen oppinut miten pitää viittä palloa yhtä aikaa ilmassa, jos viisi palloa olisi ne kaikki vastuulla olevat tehtävät. Olen joutunut oppimaan miten organisoida omaa sekä koko hallituksen toimimista mikä on opettanut minulle hyvin paljon ajankäytöstä ja miten eri tavoin kaikkea voi lähestyä. On ollut myös ihanaa oppia syvemmin mitä jokainen hallituksen osa tekee ja keksiä hallituksen kanssa keinoja, miten meidän hallitustamme ja ainejärjestöä voitaisiin tehdä vielä paremmaksi.

Mitä pesti vaatii?

Varapuheenjohtaja on puheenjohtajan oikea käsi ja sen myötä tulee vastuu astua puheenjohtajan asemaan, jos itse puheenjohtaja on estynyt esimerkiksi pääsemään hallituksen kokoukseen. Organisointi taito on myös hyvin tärkeää, sillä kuten jo edellä mainitsin monta asiaa voi olla tapahtumassa yhtä aikaa ja olisi hyvä olla perillä aina mitä tapahtuu ja missä. Tärkeää on myös, että uskaltaa pyytää apua ja delegoida tehtävä eteenpäin, jos ei itse osaa tehdä itse tai itsellä ei riitä aika sen tekemiseksi.

Suurin tai yllättävin yllätys?

Mahdollisuus vaikuttaa mille oma pesti näyttää. Varapuheenjohtajan tehtävät ovat usein täysin sovittavissa puheenjohtajan kanssa, mikä antaa suurta vapautta vaikuttaa siihen mihin omassa pestissään haluaa keskittyä enemmän. Varapuheenjohtajana pystyy myös halutessaan olemaan osa vähän kaikkia hallituksen tiimejä mikä on tosi mukavaa.