Puheenjohtajiston esittely

23.10.2021

Essi Mäkipelto

Mikä on ollut kivointa?

Näin erilaisena aikana, kun paljon on tehty hommia kotoa päin on ollut mahtavaa, että ollaan hallitusporukan kanssa noin kerran viikossa säännöllisesti tavattu ja näin on päässyt ylläpitämään opiskelijaelämää ja sosiaalisia kontakteja edes jollain tavalla. On ollut myös ihanaa tutustua ihmisiin eri vuosikursseilta, eri ainejärjestöistä sekä tiedekunnan henkilökunnasta.

Mitä on itse saanut irti?

Pesti itsessään on opettanut ottamaan toisten näkökulman tarkemmin huomioon ja muistuttanut, ettei oma mielipide tai käsitys asioista ole aina oikea tai yksiselitteinen. PJ:nä on myös pakko oppia luottamaan muihin ja hellittämään siitä, ettei kaikkea voi tehdä itse tai uudistaa yhden vuoden aikana. Olen olen oppinut myös paljon ei-sanan käyttöä, sillä kaikkeen ei valitettavasti ehdi ja on hyvä myös ottaa aikaa itselleen. Olen erittäin tyytyväinen, että lähdin mukaan luotsaamaan korona-ajan hallitusta, sillä sain paljon monipuolista kokemusta erilaisten ja muuttuvien tilanteiden hoitamisesta.

Mitä pesti vaatii?

Puheenjohtajana toimiminen vaatii hyviä organisointitaitoja ja kykyä hahmottaa ja muistaa suuria kokonaisuuksia. Puheenjohtajan tarkoitus on muun muassa pitää langat käsissään ja niin sanotusti ohjata hallitustoimintaa yhteisesti päätettyä linjaa pitkin eteenpäin. Apua on myös hyvistä etukäteisvalmistautumistaidoista (tää ei taida olla ees oikee sana) sekä omatoimisuudesta, sillä hyvin valmistautunut PJ saa muun muassa kokoukset kulkemaan sutjakkaammin. PJ toimii siis keskustelua eteenpäin vievänä voimana, joten myös kokemus järjestötoiminnasta auttaa esimerkiksi kokousten vetämisessä tai päätösten tekemisessä. Yksi tärkeimmistä asioista pestissä on kuitenkin kyky tehdä juurikin näitä päätöksiä epävarmoissakin tilanteissa ja hyvinkin nopealla aikataululla ilman kaikkia taustatietoja (tässä myös kehittyy paljon vuoden aikana). Tähän olen itse saanut vertaistukea muun muassa varapuheenjohtaja Lauralta, jonka kanssa olemme tehneet hyvin paljon yhteistyötä. Yhteistyötaidot ovat siis myös erittäin tärkeä osa puheenjohtajan taitopankkia.

Suurin tai yllättävin yllätys?

Koin hyppääväni hieman tuntemattomaan PJ-pestin kanssa, vaikka olin edellisen kauden ollut mukana hallitustoiminnassa ja näin tarkkailut PJ:n hommia sivusta. En ollut suunnitellut tätä pitkään ja vaikka Opexissa olen pyörinyt kauan, en kokenut tietäväni tarpeeksi esimerkiksi tiedekunta/yliopistotason päättämisestä. Pesti itsessään kuitenkin yllätti minut positiivisesti, sillä hommaan pääsi hyppäämään melko kivuttomasti ja tukea sai edellisen kauden PJ:ltä ja omalta varapuheenjohtajalta. Yllättävää kuitenkin oli "näkymättömien hommien" paljous ja se, että ne pompsahtavat yllättäen esiin ilman varoitusta. Omat aikataulut siis hieman muuttuivat vuoden mittaan ja hyvää joustamiskykyä tarvitaan muun muassa omien opintojen suhteen. Aina ei ehdi tehdä asioita kuten on ne itse suunnitellut ja tämä yllätti minut, sillä pidän etukäteissuunnittelusta kovasti. Kaikki kuitenkin loppujen lopuksi järjestyy ja lipuu omalla painollaan.Laura Sysimetsä

Mikä on ollut kivointa?

Kivointa hallitustoiminnassa on tottakai ihmiset, joiden kanssa pääsee työskentelemään. Kun porukassa on erilaisia tekijöitä, oppii myös itse paljon uutta. Sen lisäksi kolme vuotta hallituksessa on opettanut itselle paljon omasta työskentelystä ja se on todella antoisaa ajatellen tulevaisuutta.

Mitä on itse saanut irti?

Koska hallitusvuosia on takana jo monta, on lista pitkä: paljon uusia ihania ihmisiä on jäänyt osaksi elämää, yliopiston käytännöt ja ainejärjestötoiminta on tullut hyvin tutuksi, itsevarmuus omaan tekemiseen on kasvanut, organisaatiotaidot, yhteistyötaidot, kirjoittaminen, asioihin perehtyminen ja asioiden perustelutaidot ovat kehittyneet jne. Hallitustoiminta on antanut itselleni siis todella paljon. On myös aina jotain hallitustoimintaa tehtävänä, jolla vältellä omia opintoja. Voi siis ainakin tuntea olevansa ahkera.

Mitä pesti vaatii?

Sihteerin pestissä on tärkeää löytää keskusteluista punainen lanka pöytäkirjaan kirjattavaksi. Läpi kokouksen on jaksettava olla koko ajan skarppina. Varapuheenjohtajan pesti ei vaadi sen kummempia erikoistaitoja. Kunhan kykenee toimimaan yhteistyössä muiden kanssa ja hoitamaan asioita myös itsenäisesti, pärjää pestissä hyvin. Tärkeää on pystyä toimimaan puheenjohtajan tukea ja myös omatoimisesti tarjota apua, jotta puheenjohtaja ei huku hommiin.

Suurin tai yllättävin yllätys?

Kovin suuria yllätyksiä tänä vuonna ei enää tullut, jos ei lasketa sitä, että korona ei vain lopu. Toki joka vuosi löytyy pieniä uusia juttuja tehtäväksi, sillä jokainen vuosi on erilainen ja se tarkoittaa uusia juttuja, kuten jäsenrekisterin siirtäminen.