Toiminta

Tältä sivulta löydät...

...toimintasuunnitelman

...toimintakertomuksen


Turun luokanopettajaopiskelijat Opex ry.

Educarium

Assistentinkatu 5

20500 Turku

Toimintasuunnitelma 2020

1. Kokoustoiminta

Turun luokanopettajaopiskelijat Opex ry:n kokoustoiminta muodostuu sääntömääräisistä kokouksista, joita ovat vuosi- ja kevätkokous. Hallitus kokoontuu lukukausien aikana koetun tarpeen mukaan, keskimäärin kerran viikossa tai kahdessa sekä kerran kesällä. Hallituksen kokouksissa lähtökohtaisesti paikalla on koko hallitus. Varajäsen voi osallistua hallituksen jäsenen tilalla kokoukseen. Kokouksista tiedotetaan jäsenistöä ja pääasiassa hallituksen kokoukset ovat kaikille avoimia myös tänä vuonna. Syyskokouksen hallitusvalinnat ovat yksi suurimmista käsiteltävistä asioista. Tänäkin vuonna hallitukseen hakevat saavat mahdollisuuden hakemuksensa julkaisuun etukäteen yhdistyksen nettisivuilla. Äänestys tapahtuu säännöissä mainitulla tavalla. Yhdistys osallistuu SOOLin liittokokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan.

2. Järjestötoiminta

Tavoitteena on kannustaa jäseniä osallistumaan järjestön toimintaan lisäämällä toiminnan yhdenvertaisuutta ja pitämällä huolta osallistumisen matalasta kynnyksestä. Jäseniä kannustetaan osallistumaan valtakunnalliseen vaikuttamiseen esimerkiksi SOOLin kautta. Lisäksi tavoitteena on kannustaa toimimaan yhteisten asioiden puolesta, esimerkiksi tukemalla työryhmä-, tuutori- ja harrastejärjestötoimintaa sekä tiedottamalla jäsenistöä näistä. Yhdistys tekee yhteistyötä TYYn, Eduxin ja muiden TYYn alayhdistysten kanssa sekä kasvatustieteiden tiedekunnan ja opettajankoulutuslaitoksen kanssa. Yhdistys esittelee toimintaansa mahdollisille tuleville opiskelijoille vähintäänkin yliopiston abipäivässä ja kakkosten päivässä.

Yhdistyksen nettisivuille lisätään jäsentietojen päivityslomake, jolla jäsenet voivat päivittää omat muuttuneet tietonsa jäsenrekisteriin. Lomake jaetaan myös keväällä valmistuville vuosikursseille sekä yhdistyksen sähköpostilistalle. Vuonna 2020 mietitään Kide.appin käyttöönottoa ainakin jäsenrekisterin ja tapahtumailmoittautumisten kanssa. Tämä helpottaisi ainakin jäsenrekisteriä hallinnoivaa sihteeriä, joka vastaa tänäkin vuonna jäsenrekisterin ylläpidosta ja sijaisuuslistan hallinnoinnista.

Opex ry:n toiminnan toteuttamisesta on päävastuussa hallitus. Hyvinvoivat toimijat pystyvät pitämään myös yhdistyksen hyvinvoivana. Hallitus ryhmäytyy ja virkistäytyy ennen kauden alkua sekä vuonna 2020 yhdessä, ainakin kerran kevään aikana, kesäkokouksen yhteydessä ja kerran syksyllä. Hallituksen kesken pyritään jakamaan tehtäviä tasaisesti kaikkien henkilökohtaiset resurssit huomioiden. Hyvä jatkuvuus toiminnassa säästää toimijoiden resursseja, joten kauden lopussa kiinnitetään huomiota laadukkaisiin testamentteihin ja perehdytyksiin. Järjestötoimijat käyvät myös kouluttautumassa SOOLin järjestö- ja puheenjohtajakoulutuksissa. Koulutuksissa on mahdollisuus myös jakaa hyviä käytänteitä muiden SOOLin järjestöjen kanssa ja myös kehittää omaa toimintaa. Pyritään luomaan kehittävää ja avointa ilmapiiriä työskentelyyn, johon myös muiden jäsenten on helppoa tulla mukaan.

2.1 Vaikuttaminen

Yhdistys kannustaa osallistumaan toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen entistä enemmän vaihtoehtoja tarjoamalla. Erityisesti lisätään matalan kynnyksen ja pientä sitoutumista vaativia mahdollisuuksia vaikuttaa toimintaan, esimerkiksi tarjoamalla mahdollisuutta osallistua Talvipäivien Puuhavihkon suunnitteluun. Jatketaan ja kehitetään toimikuntatyöskentelyä. Toimikuntia on vuonna 2020 ainakin excursio-, OKLive-, vappu- ja Joulugaalatoimikunnat sekä kastajais- ja kostajaistoimikunnat. Yhteisopiskelukulttuurin ylläpito on helppo tapa osallistua toimintaan, sillä yhteiseen opiskelumateriaaliarkistoon on matala kynnys ladata omat muistiinpanot.

Vuonna 2020 Opex ry pyrkii totuttuun tapaan olemaan kuulolla jäsenistön palautteiden suhteen ja reagoimaan tarpeen mukaan ilmeneviin ongelmiin. Toiminnan kehittämiseksi järjestön palautteenantokanavina toimivat kotisivuilla oleva yleinen yhteydenottolomake, kerran lukukaudessa olevat palautepullitukset sekä aina avoin, vapaampi palautteenantolomake. Lomake on jäsenistön saatavilla Opexin Ilmoitustaulu -facebook-ryhmässä sekä QR-koodina opiskelijatilan seinällä ja kuukausittaisissa kalentereissa. Vuonna 2020 lisätään palautelomake myös yhdistyksen nettisivuille. Palautteita käydään läpi hallituksen kokouksissa. Palautteista esiin nousevia asioita viedään tarpeen mukaan eteenpäin esimerkiksi edunvalvontatoiminnan kautta.

2.2 Fuksit ja alumnit

Yhdistys pyrkii luomaan yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia myös tukemalla tuutoreiden vetämää Alkuseikkailua. Alkuseikkailu on tutustumis- ja ryhmäytymisleiri uusille opiskelijoille orientaatioviikkoa edellisellä viikolla. Opex ry hoitaa muun muassa Alkuseikkailuun tarvittavan paikan ja teltat. Orientaatioviikolla tuutorit järjestävät uusille opiskelijoille ryhmäyttävää toimintaa maanantaista torstaihin. Orientaatioviikon ohjelmaan kuuluu tänäkin vuonna Tutustumisbileet. Lisäksi Opex ry on mukana valitsemassa laitoksen tuutoreita, joihin pidetään myös yhteyttä. Näistä päävastuussa ovat tuutorivastaavat. Vuonna 2020 panostetaan viestintään hallituksen ja tuutoreiden välillä. Uusien opiskelijoiden perehdyttämiseen ja vastaanottamiseen osaksi yhteisöä liittyy myös uusien opiskelijoiden materiaalit, esimerkiksi Fuksivihko, jotka järjestö tuottaa ja jakaa uusille opiskelijoille.

Tänä vuonna jatketaan ja kasvatetaan yhdistyksen alkanutta alumnitoimintaa. Alumneille luodaan sähköpostilista, jota voidaan jo olemassa olevan facebook-ryhmän lisäksi hyödyntää viestintään. Ensimmäiset alumnisitsit järjestetään tiedekunnan EDutu-alumnipäivän yhteydessä 1.2. yhdessä Opekas ry:n ja Katko ry:n kanssa. Toiset alumnisitsit järjestetään myös alumnipäivän yhteydessä 3.10., jolloin mukana järjestämässä myös TurAus ry.

2.3 Mauno

Yhteisöllisyyttä luo tuttuun tapaan myös Educariumin neljännessä kerroksessa sijaitseva opiskelijatila Mauno, jonka yhdistys jakaa Katko ry:n kanssa. Yhdistykset pitävät yhdessä huolta Maunon viihtyvyydestä. Kahvien suhteen jatketaan viime vuonna aloitettua käytäntöä eli kahvia ostetaan sillä rahalla, mitä lippaaseen tulee. Kahvikupin hinta on tuttuun tapaan 20 senttiä. Tänä vuonna pyritään huomioimaan myös teenjuojat. Maunossa voi tänäkin vuonna myös lukea uusimmat Opettaja- ja Opeopiskelijalehdet sekä muut Opexille saapuvat kasvatus- ja opetusalan lehdet. Lisäksi jaetun toimiston siisteydestä pidetään yhdessä huolta Katko ry:n kanssa.

3. Edunvalvonta

Opex ry toteuttaa vuonna 2020 jäsenistönsä edunvalvontaa yhteistyössä Opekas ry:n, Turun Auskultantit ry:n, Katko ry:n ja hallopedien eli kasvatustieteiden tiedekunnan hallinnon opiskelijaedustajien sekä SOOLin, OAJ:n ja TYYn kanssa. Yhdistys nimeää opiskelijaedustajat laitoksen työryhmiin ja ehdottaa Ylioppilaskunnalle hallopedeja tiedekunnan elimiin. Edunvalvonnasta huolehtivat koulutus- ja sosiaalipoliittiset vastaavat yhdessä. Tarvittaessa Opex ry laatii kannanottoja laitoksen ja tiedekunnan opintoasioista sekä ilmaisee aktiivisesti mielipiteensä ajankohtaisiin asioihin. Opex ry:n sosiaali- ja koulutuspoliittista toimintaa pyritään kehittämään esimerkiksi tuottamalla nettisivuille sisältöä opiskelijoille tärkeästä informaatiosta liittyen muun muassa opiskeluun ja hyvinvointiin.

Myös Kopomailin lähettämistä jatketaan muutaman kerran vuodessa. Vuonna 2020 pohditaan kuitenkin mailin nimen muuttamista sekä sisällön monipuolistamista niin, että se kattaisi koulutuspolitiikan lisäksi myös sosiaalipolitiikkaan liittyviä ajankohtaisia asioita.

Henkilökunnan ja opiskelijoiden hengailuilta on hakenut viime vuosina muotoaan. Syksyinä 2018 ja 2019 järjestetyt oluen- ja viininmaisteluillat saivat positiivista palautetta, joten hengailuilta pyritään toteuttamaan rennossa ympäristössä tänäkin vuonna, esimerkiksi glögiviinimaisteluna.

Vuonna 2020 jatketaan edellisenä vuonna alkaneita Iltakouluja. Iltakoulut pidetään yhteistyössä SOOLin aluetoimijan ja TurAus ry:n kanssa. Iltakouluissa tänäkin vuonna käsitellään opettajuuteen, opettajan työhön tai opettajaksi opiskeluun liittyviä ajankohtaisia asioita. Käsiteltävät teemat pyritään valitsemaan siten, että ne tukevat ja täydentävät opettajaopintoja niin luokan- kuin aineenopettajaopiskelijoilla. Teemojen valinnassa myös kuunnellaan opiskelijoiden ehdotuksia.

Iltakoulun järjestämisessä pyritään hyödyntämään myös muita sidosryhmiä, esimerkiksi puhujia voidaan pyytää OAJ:n kautta. Iltakouluja pyritään järjestämään kevään aikana neljä kertaa, ja mahdollisesti syksyllä saman verran. Opexlaisia muistutetaan mahdollisuudesta saada iltakouluihin osallistumisesta merkintöjä tiedekunnan luento- ja seminaaripassiin.

Keväällä 2020 Opex ry:n ja TurAus ry:n on tarkoitus järjestää yhteistyössä Rekryn eli Turun yliopiston työelämäpalvelujen kanssa CV-klinikka. Keväällä osallistutaan myös OAJ:n valmistuvien infoon. Tänä vuonna järjestetään TurAus ry:n kanssa yhteiskuljetus opetusalan Educa2020-messuille Helsinkiin.

4. Tapahtumatoiminta

Opex ry:n tapahtumatoiminnan tavoitteena on järjestää jäsenistölle monipuolisia ja jäsenistön toiveiden mukaisia tapahtumia. Pääsääntöisesti tapahtumien tarkoituksena on tuottaa jäsenistölle iloa ja virkistysmahdollisuuksia, vaikka tapahtumat ovat tärkeä osa yhdistyksen varainkeruuta. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on se, että osallistumiskynnys olisi mahdollisimman pieni. Tämä saavutetaan muun muassa huomioimalla erilaiset ruokavaliot ja tapahtumien ajankohtia vaihtelemalla. Tapahtumien sisältöihin kiinnitetään myös erityistä huomiota. Sen lisäksi, että järjestetään alkoholittomia tapahtumia, jäsenistöä kannustetaan osallistumaan kaikenlaisiin tapahtumiin myös ilman alkoholia.

Yhdistyksen hallituksessa ja toimikunnissa on monia ihmisiä järjestämässä tapahtumia. Esimerkiksi OKLympialaiset, SPR:n verenluovutuksen ja Opexin ilmoittautumiset Talvipäivien Lumiriehan kilpailuihin hoitaa tänä vuonna liikuntatiimi. Lisäksi suunnitelmissa on lautapeli-iltoja, leffailta, pubivisailua ja muita matalan kynnyksen hengailutapahtumia.

4.1 Virkistystoiminta

Tänä keväänä virkistystoiminnassa pyritään erityisesti panostamaan tapahtumien laatuun määrän sijaan. Laatuun panostetaan muun muassa järjestämällä helposti lähestyttäviä tapahtumia, joihin kaikilla on tervetullut olo. Syksyllä virkistystoiminnan tavoitteena on integroida uudet opiskelijat osaksi opiskelijayhteisöä muun muassa järjestämällä perinteisiä tapahtumia kuten fuksisitsit, OKLive ja lähiöbussikierros. Tavoitteisiin pyritään vastaamaan konkreettisesti järjestämällä monipuolisesti erilaisia tapahtumia keväällä ja syksyllä, jotta jokaiselle löytyisi jotakin, johon mielellään osallistuisi. Yksi tavoite koko vuoden aikana on jäsenistön tasavertaisuus. Tapahtumat pyritään suunnittelemaan niin, että jokainen voisi osallistua.

Virkistystoimintaa pyritään järjestämään yhteistyössä muiden järjestöjen ja eri baarien kanssa. Vuonna 2020 pyritään lisäämään yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa, erityisesti oman tiedekuntamme sisällä. Myös yhteistyössä panostetaan laadukkaisiin ja monipuolisiin tapahtumiin, jotka tarjoavat verkostoitumismahdollisuuksia. Esimerkiksi keväällä on tulossa Opexin ja Hybridin yhteinen rastikierros sekä jatkobileet.

Vuonna 2020 pyritään tarkastelemaan perinteitä eri näkökulmista ja karsimaan mahdollisesti vanhentuneita perinteitä. Yksi näkökulma käytänteiden uudistamiseen on tapahtumien sujuvuuden parantaminen. Esimerkiksi sitsikulttuuria tarkastellaan kriittisesti ja sitä viedään rangaistuskeskeisyydestä enemmän kaikkia osallistavaan suuntaan. Toinen näkökulma uudistamiseen on ekologisuuden huomioiminen, esimerkiksi järjestämällä sitsejä, joissa on tarjolla vain kasvisruokaa, vähentämällä koristeiden määrää sekä valitsemalla ekologisemman vaihtoehdon muun muassa palkinnoissa ja astioissa.

Opex ry osallistuu keväällä perinteisesti SOOL:n Talvipäiville, jotka järjestetään vuonna 2020 Jyväskylässä. Yhdistyksen jäsenistöä lähtee jälleen runsain joukoin Talvipäiville, ja yhdistys järjestääkin Jyväskylään yhteisen bussikyydityksen oheisaktiviteetteineen. Opex ry osallistuu syksyllä 2020 perinteisesti opettajaopiskelijoiden pikkujouluristeilylle. Pikkujouluristeilylle odotetaan tulevanakin vuonna suurta osallistujamäärää.

4.2 Liikuntatoiminta

Opex ry:n liikuntatoiminta koostuu joka viikko järjestettävistä liikuntavuoroista, noin kerran kuukaudessa järjestettävistä monipuolisista lajikokeiluista sekä CampusSportin järjestämistä turnauksista. Tapahtumia ja lajikokeiluja suunniteltaessa pyritään kuulemaan jäsenistön toiveita, joita on loppuvuodesta kartoitettu palautepullituksessa. Palautepullituksessa esille nousivat liikuntavuorojen monipuolisuus, niin että palloilulajien rinnalle saataisiin myös esimerkiksi tanssin kaltaisia lajeja. Tähän palautteeseen pyritään vastaamaan.

CampusSportin turnauksista on tarkoitus osallistua keväällä koripalloon, futsaliin, sählyyn ja pesäpalloon, sekä syksyllä jalkapalloon ja lentopalloon. Kaikissa lajeissa osallistumme kilpasarjaan, paitsi lentopallossa harrastesarjaan. Tänä vuonna Opexin joukkue edustaa uusissa, hienoissa pelipaidoissa.

Liikuntatoiminnasta viestitään Facebookissa, Instagramissa sekä sähköposteilla. Kerran viikossa lähetetään Opexin liikkamaili. Katsotaan palautepullituksen jälkeen, onko tarvetta joka viikko. Liikkamailissa tiedotetaan seuraavan kahden viikon liikuntavuoroista sekä myös mahdollisista lajikokeiluista. Tarpeen mukaan tiedotetaan myös esimerkiksi Campussportin muista liikuntatapahtumista ja yksilöturnauksista. Facebookin kautta luodaan hyvissä ajoin tapahtumia, jotta jäsenistö tietää, mitä tapahtumia on tulossa. Tapahtumia mainostetaan Instagramin ja sähköpostien avulla.Tärkeä osa viestintää on jäsenistön mielipide ja toiveet. Jäsenistön toiveita kuunnellaan, ja koitetaan järjestää tapahtumia, joita jäsenistö pyytää ja haluaa.

5. Viestintä

Vuonna 2020 Opex ry:n viestintä jäsenistölle tapahtuu tuttuun tapaan Opexin sähköpostilistalla Maanantaimailien muodossa. Tarvittaessa lähetetään myös Perjantaipaketteja. Kiireellisissä tapauksissa voidaan lähettää myös muuta sähköpostia, mutta kaikki sisältö pyritään sovittamaan Maanantaimailin tai Perjantaipaketin sisältöihin. Lisäksi viestintävastaavan tehtäviin kuuluu Opexin sähköpostilistan ylläpitäminen. Tämä on toiminut myös aiempina vuosina hyvin ja tänä vuonna tarkoitus on jatkaa samalla tavalla. Suurin osa viestinnän sisällöistä koostuu yhdistyksen omista asioista, mutta myös esimerkiksi TYYn ja SOOLin asioista viestitään aktiivisesti.

Sosiaalisen median osalta otetaan käyttöön uudistettu Some/Maili-suunnitelma, jota täytetään aktiivisesti ja sitä pyritään noudattamaan kaikessa viestinnässä. Viestintävastaava on lähtökohtaisesti vastuussa kaikesta somesta, mutta tehtäviä voidaan myös jakaa muille asiaankuuluville henkilöille, jos tilanne niin vaatii. Opex ry:n viestintä pyritään näin pitämään näkyvänä, suunnitelmallisena ja johdonmukaisena. Suunnitelmasta selviää lukukauden somen (Instagram, Facebook, nettisivut) ja mailien sisällöt. Suunnitelmaa päivitetään pitkin toimintakautta, sitä mukaa kun tapahtumien teemat yms. varmistuvat, vähintään jokaisessa hallituksen kokouksessa. Tarkoitus olisi, että sisältöä tulisi eri somekanaville viikoittain. Facebookissa ja Instagramissa keskitytään tapahtumien markkinointiin. Lisäksi Instagramissa pyritään esittämään vapaamuotoisemmin Opexin toimintaa ja tuottamaan sisältöä yleiseen opiskelijaelämään, ainejärjestön ja hallituksen toimintaan liittyen.

Tänä vuonna visuaalinen vastaava ja viestintävastaava muodostavat yhdessä viestintätiimin. Visuaaliset materiaalit tallennetaan pääsääntöisesti sähköisessä muodossa Opexin driveen, jolloin ne ovat aina myös koko hallituksen saatavilla, ja viestintävastaava pystyy poimimaan ne sieltä. Toimintakauden tavoitteena on tuottaa Opex ry:n julkaisukanaviin suunnitelmallisesti laadukasta ja monipuolista visuaalista materiaalia. Visuaalinen vastaava tekee esimerkiksi facebook-tapahtumien bannerit, bileiden julisteet, materiaalia Opexin Instagramiin, kuukausikalenterit sekä muita vuoden aikana eteen tulevia visuaalisia materiaaleja, kuten hallitusjulisteen ja joulutervehdyksen. Kustannusten suhteen pyritään löytämään edullisia keinoja muun muassa haalarimerkkien tai painotuotteiden osalta. Julisteiden suhteen toimitaan baarien kanssa sovitulla tavalla.

Opex ry:n viestintään otetaan vuonna 2020 käyttöön livekalenteri, joka näkyy nettisivuilla ja johon pyritään listaamaan tulevaa toimintaa heti aikataulujen varmistuttua. Livekalenteria voidaan käyttää ennakoinnin välineenä. Kalenteriin pyritään ilmoittamaan vähintään tapahtuma, paikka ja aika. Tänä vuonna myös uudistetaan opexry.com-nettisivut ja luodaan sivuille yhdistykselle sopiva ja tyylikäs visuaalinen ilme. Lisäksi sisältöä uusitaan yhteistyössä muun hallituksen kanssa. Opex ry:n suurimpia bileitä pyritään mainostamaan myös TYY:n tapahtumakalenterissa.

6. Talous

Opex ry:n talous on ollut vakaalla pohjalla jo pitkään, mikä on mahdollistanut yhdistyksen aktiivisen ja monipuolisen toiminnan. Opex ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, joten pääsääntöisesti tapahtumat, kuten sitsit tai talvipäivämatkat, järjestetään sillä hinnalla, joka jäsenistöltä kerätään.

Yhdistys toteuttaa varainkeruuta järjestämällä kaikille avoimia bileitä sekä keräämällä jäsenmaksuja. Varainkeruun ansiosta yhdistys pystyy tarjoamaan jäsenilleen ilmaista toimintaa, kuten osallistumaan CampusSportin turnauksiin tai ostamaan tarjoiluja erilaisiin virkistystapahtumiin. Vuonna 2020 Opex ry pyrkii toteuttamaan jäsenistönsä toiveita kohdistamalla rahallista tukea jäsenistön intressien mukaisiin tapahtumiin, esimerkiksi Vappuviikkoon tai OKLiveen.

Maksutapoina käytetään tänäkin vuonna käteistä, tilille maksua sekä yhdistyksen uutta iZettle-korttimaksupäätettä. Tutustutaan iZettlen käteismaksu- ja varasto-ominaisuuksiin. Pohditaan myös, jatkaako yhdistys korttimaksupäätteestä syntyvien kulujen sekä pankin palvelumaksujen maksamista.

Opex ry:n rahaliikennettä kasvattavat maksut, jotka kulkevat yhdistyksen tilien kautta. Esimerkiksi opiskelijahaalarien ja Pikkujouluristeilyn maksut kulkevat yhdistyksen käyttötilin kautta. Kaikki tilitapahtumat ja käteiskassojen tapahtumat kirjataan yhdistyksen kirjanpitoon. Näin yhdistys seuraa talouttaan tarkasti. Muutaman edellisen kauden tapaan Opexin tilien saldoja tarkastellaan hallituksen kokouksissa. Lisäksi jatketaan budjettikatsauksia hallituksen kokouksissa pari kertaa lukukaudessa. Tällä tavalla yhdistyksen taloutta ja budjetin toteutumista seurataan koko hallituksen voimin.


Turun luokanopettajaopiskelijat Opex ry

Educarium

Assistentinkatu 5

20014 Turun yliopisto

Toimintakertomus 2019

1. Kokoustoiminta

Turun luokanopettajaopiskelijat Opex ry piti sääntömääräisesti vuonna 2019 sekä syys- että kevätkokouksen, joiden lisäksi järjestettiin kaksi ylimääräistä yhdistyksen yleistä kokousta. Hallitus kokoontui aktiivisesti läpi vuoden ja kokouksia kertyi yhteensä 32.

2. Järjestötoiminta

Opex ry:n 35. toimintavuonna yhdistyksen juhlavuosi oli suuressa osassa, etenkin alkuvuosi eteni kiireisesti pitkälti vuosijuhlien erilaisten valmistelujen ja järjestelyjen parissa, mutta kuitenkaan muita yhdistyksen toiminnan osa-alueita unohtamatta. Syyskaudella voitiin jälleen keskittyä enemmän yhdistyksen normaaliin toimintaan, kuten syksyn alussa hyvin ajankohtaiseen jäsenhankintaan ja uusien jäsenten osallistamiseen. Pitkin vuotta järjestettiin monipuolisesti erilaista toimintaa keskittyen jäsenten virkistäytymiseen, edunvalvontaan sekä erilaisten suhteiden ylläpitoon. Yhdistyksen hallituksen toiminta ja työskentely koostui edunvalvonnasta sekä jäsenistön hyvinvoinnin edistämisessä erilaisten tapahtumien avulla. Opex ry:n toiminnan läpinäkyvyyteen panostamista jatkettiin ja hallitus pitäytyi hyväksi todetussa tavassa julkaista kokouspöytäkirjat yhdistyksen omalla sähköpostilistalla sekä nettisivuilla. Myös sääntöjen päivitys saatiin viimein päätökseen keväällä 2019.

Juhlavuoden kunniaksi yhdistyksen tunnus muutettiin ja yhdistykselle hankittiin uusi lippu uudella tunnuksella. Myös jäsenhaalarimerkit uusittiin. Tunnuksen suunnitteli avoimen logokilpailun voittanut Heini Ahonen. 5.4.2019 järjestetyillä vuosijuhlilla jaettiin yhdistyksen ensimmäiset kunniamerkit, joita myönnettiin kahdeksalle ansioituneelle yhdistyksen jäsenelle tai entiselle jäsenelle.

Opex ry toimi ja osallistui aktiivisesti opetusalan valtakunnallisella kentällä muun muassa yhteistyössä Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:n kanssa. Esimerkiksi yhdistys osallistui SOOL:n ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n järjestämiin koulutuksiin ja tempauksiin ja otti kantaa valtakunnallisiin kysymyksiin muun muassa SOOL:n kyselyjen kautta ja sen kannanottoja tukien sekä osallistumalla esimerkiksi edellisten tahojen teettämien selvitysten laatimiseen tai kommentoimiseen. Yhdistys osallistui myös SOOL:n liittokokoukseen sekä sen yhteydessä järjestettyihin SOOL:n vuosijuhliin huhtikuussa.

Näiden valtakunnallisten toimijoiden lisäksi Opex ry toimi yhteistyössä TYY:n ja Eduxin sekä muiden ylioppilaskunnan alayhdistysten, kuten harraste- ja ainejärjestöjen kanssa. Erityisesti tiedekuntamme muiden ainejärjestöjen, Opekas ry:n ja Kasvatustieteiden Klubi Katko ry:n kanssa, yhdistys oli ajoittain tiiviissä yhteydessä. Opex ry teki yhteistyötä myös laitoksen sekä tiedekunnan henkilöstön kanssa ja yhdistyksen opiskelijajäsenet edustivat aktiivisesti opiskelijoita eri työryhmissä sekä kutsuvieraina eri yhdistysten vuosijuhlilla. Tutortoimintaa tuettiin Alkuseikkailun ja pienimuotoisen tutorkoulutuksen muodossa. Alkuseikkailun kaksipäiväisyyttä jatkettiin edellisvuoden hyvän kokemuksen rohkaisemana.

Opex ry jakoi avustuksia harrastejärjestöille I/O-Speksille sata (100) euroa. Näin tuettiin jäsenistöllemme suunnattua harrastetoimintaa.

Vuoden 2019 loppupuolella aloitettiin myös Opex ry:n kauan odotettu alumnitoiminta. Alumnitoiminnan käynnistämistä varten luotiin alumnirekisteri, johon valmistuneet pystyivät liittymään Google Forms -lomakkeen kautta. Alumneille luotiin niin ikään oma Facebook-ryhmä, jossa tiedotettiin alumneja heitä koskevista asioista ja tulevista alumnitapahtumista. Ensimmäisen alumnitapahtuman, alumnisitsien, valmistelut aloitettiin heti syksyllä alumnitoiminnan käynnistyttyä. Tapahtuman ajankohta valittiin kuitenkin kevään puolelle, tiedekunnan alumnipäivien yhteyteen helmikuulle 2020. Alumnisitsit järjestettiin yhteistyössä alumnien sekä Opekas ry:n ja Katko ry:n kanssa.

3. Edunvalvonta

Vuonna 2019 Opexin edunvalvontaa toteutettiin aiempaa tiiviimmässä yhteistyössä Opekas ry:n kanssa esimerkiksi laatimalla yhdessä kirjelmä koskien vähenevää kontaktiopetusta sekä ehdotus poissaolokäytänteiden päivittämisestä. Kontaktiopetusta koskeva kirjelmä poiki keskustelutilaisuuden laitoksen henkilökunnan ja opiskelijoiden välille (tammikuu 2020), ja poissaolokäytänteiden uudistaminen jatkuu opettajankoulutuslaitoksen (jäljempänä OKL) valmistelutyöryhmässä keväällä 2020.

Laitoksemme henkilökunnan kanssa tehty yhteistyö oli tiivistä. Keväällä järjestettiin OPS-keskustelutilaisuus, jossa opiskelijat ja opettajat pohtivat mm. eri opintojaksojen sijoittumista opintojen eri vaiheille sekä ideoivat sisällöllisiä uudistuksia opetukseen. Tammikuulle 2020 siirtynyt vastaavanlainen keskustelu järjestettiin yhteisvoimin laitoksen ja Opekas ry:n kanssa. Tammikuun keskustelun tarkoituksena oli erityisesti keksiä ratkaisuja demoajan tehokkaaseen käyttöön. Molemmat tilaisuudet koettiin sekä opiskelijoiden että henkilökunnan puolesta onnistuneiksi, ja keskusteluista kirjoitetut yhteenvedot toimitettiin kaikille opetussuunnitelmatyössä mukana oleville opettajille sekä OKL:n valmistelutyöryhmän käsiteltäväksi. Rennompana yhteistyönä syksyllä järjestettiin myös kopoviinit, joissa keskityttiin tällä kertaa rieslingien maisteluun Tårgetissa. Tilaisuus oli onnistunut ja keräsi kiinnostusta vähäisestä osallistujamäärästä (15 hlö) huolimatta.

TurAuksen ja SOOL:n kanssa aloitetut Iltakoulut ottivat hienosti tuulta alleen keräten osallistujia parhaimmillaan yli sata. Keväällä 2019 Iltakouluja oli kolme, aiheinaan sijaistaminen, opettajan työhyvinvointi ja koulukiusaaminen. Syksyllä 2019 Iltakouluja oli myös kolme, aiheina opiskelijan ajankäyttö ja jaksaminen, ihmisoikeudet ja rauhankasvatus koulussa sekä kodin ja koulun yhteistyö. Iltakoulut sovittiin laitoksen kanssa luento- ja seminaaripassiin kelpaaviksi tilaisuuksiksi.

Kauden 2019 aikana Opex ry keräsi jäsenistöltään palautetta Palautepullitus-tapahtuman muodossa kahdesti, kerran kumpanakin lukukautena. Palautepullituksessa oli tarkoitus tavoittaa mahdollisimman paljon jäsenistöä kerralla ja kerätä heiltä palautetta, ideoita ja kehitysehdotuksia yhdistyksen eri toiminta-alueilta, kuten opiskelijakulttuurista, edunvalvonnasta ja viestinnästä. Palautepullituksiin tuli yhteensä 108 vastausta ja vastaukset käsiteltiin kootusti hallituksen kokouksissa. Palautteita käytettiin yhdistyksen toiminnan kehittämiseen. Palautepullitusten lisäksi Opex ry julkaisu keväällä 2019 uuden jatkuvasti auki olevan palautteenantokanavan nettipohjaisesti toimivan lomakkeen muodossa. Palautteenantolomake lisättiin yhdistyksen kotisivuille, opiskelijatila Maunon seinälle sekä yhdistyksen omaan Facebook-ryhmään, sekä linkkiä julkaistiin muistutuksena ja rohkaisuna muutamien tapahtumien jälkeen. Lomakkeen kautta tulleita palautteita seurattiin säännöllisesti ja tulleet palautteet käsiteltiin hallituksen kokouksissa. Tiedotusta edunvalvonnasta jäsenistön suuntaan toteutettiin esimerkiksi Kopomailin avulla.

Opiskelijaedustajista kaikissa laitoksen ja tiedekunnan työryhmissä koottiin lista, jotta yhteydenpitoa hallituksen ja opiskelijaedustajien välillä voitaisiin lisätä. Lista tuli myös näkyville opiskelijatila Maunoon. Lisäksi edustajilta kysyttiin ja saatiin lupa julkaista lista Opexin nettisivuilla, mutta nettisivupäivitystä ei ehditty tehdä. Alkuvuodesta 2019 selvitettiin jäsenistöltä tulleen kysymyksen pohjalta, onko OKL:n opiskelijoiden mahdollista saada harjoittelutukea. Kysymyksen keskiössä oli opiskelijoiden tasa-arvoinen kohtelu, koska tiettävästi kasvatustieteiden laitoksen opiskelijoiden oli mahdollista ainakin hakea tukea. Selvitettyämme asiaa opettajankoulutuslaitoksen johtajalta Kristiina Heikkilältä ja kasvatustieteiden laitoksen johtajalta Risto Rinteeltä selvisi, että OKL:lla ei ole taloustilanteessaan mahdollisuutta tukia myöntää, eikä niitä siksi voi hakea. Kasvatustieteiden laitoksella taas menee hieman paremmin, ja heillä on omassa budjetissaan pieni siivu harjoittelutukia varten.

4. Talous

Opex ry:n talous on edelleen vakaalla pohjalla, ja se mahdollisti jälleen vuonna 2019 yhdistyksen aktiivisen ja monipuolisen toiminnan. Opex ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, joten toimintasuunnitelman mukaisesti sitsien, talvipäivien ja latotanssien kaltaiset tapahtumat on pääasiassa järjestetty sillä hinnalla, joka jäsenistöltä on kerätty. Poikkeuksena tähän oli Pikkujouluristeily, sillä vuonna 2019 tuli useita yllättäviä, budjetoimattomia kuluja, joita hallitus päätti kattaa keräämällä risteilystä aavistuksen enemmän rahaa pyöristämällä hyttimaksun ylöspäin seuraavaan tasaeuroon.

Budjetin mukaisesti varainkeruuta on toteutettu keräämällä bileistä sisäänpääsymaksuja sekä keräämällä jäsenmaksuja. Vuonna 2019 Opex ry kohdisti rahallista tukea jäsenistön intressien mukaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin, erityisesti yhdistyksen 35. vuoden vuosijuhlaan, perinteisiin Vapputansseihin ja syksyllä järjestettyyn OKLiveen.

Opex ry:n rahaliikennettä kasvattivat jälleen ensimmäisen vuosikurssin haalarien ja Opex-collegepaitojen maksut, jotka kulkivat yhdistyksen käyttötilin kautta. Yhdistyksen tilien kautta vuonna 2019 kulki yli 100 000 euroa. Tämän rajapyykin ylittäminen johtui erityisesti vuosijuhlaan liittyvän rahaliikenteen hoitamisesta yhdistyksen tilien kautta.

Kvartaalikatsauksista siirryttiin säännöllisen epäsäännöllisiin kuukausikatsauksiin, jotka hallitus koki hyviksi. Kaikki tilitapahtumat on kirjattu yhdistyksen kirjanpitoon, mutta ensimmäistä kertaa kaikkia tapahtumia ei ole kirjattu yksitellen, vaan osa on kirjattu yhdistelmäkirjauksina. Yhdistelmäkirjaukset mahdollistivat suurten tapahtumien ja hankintojen, kuten Talvipäivien ja haalareiden, maksujen tehokkaamman kirjaamisen kirjanpito-ohjelmaan, säästi talousvastaavan käsiä sekä vähensi mahdollisten virheiden määrää kirjauksissa. Keväällä myös kokeiltiin suoraan tilille maksamista esimerkiksi sitsien kohdalla, joka osoittautui ongelmalliseksi, sillä maksuja jouduttiin perimään jälkikäteen pitkään ja useasti.

Budjetti ylitettiin paikoin muun muassa ennakoimattomien kulujen, kuten yhdistyksen kunniamerkkien ja korttimaksupäätteen hankinnan takia, mutta kaikista ylityksistä keskusteltiin ja tehtiin hallituksen päätös ennen ylitystä. Yhdistyksen varat antoivat ylitykset hyvin myöten, sillä vuosi 2018 oli ylijäämäinen. Ylijäämän vuoksi näitä menoja ei myöskään jaettu usealle vuodelle. Maksut päätettiin hoitaa kokonaan hyvän rahatilanteen vuoksi, vaikka esimerkiksi kunniamerkit tulevatkin riittämään vielä n. 50 vuodeksi.

Lisäksi erityistä huomiota kiinnitettiin Kasvatustieteiden Klubi Katko ry:n kanssa jaettavan opiskelijatila Maunon budjetin toteutumiseen. Maunon kahvin oston käytäntöjä tarkasteltiin, ja niistä keskusteltiin Katko ry:n kanssa, sillä kahvista saadut tulot olivat jääneet toistuvasti kuluja pienemmäksi. Syyskaudeksi Opex ry suunnitteli ja toteutti uuden käytännön, joka ensin hyväksytettiin Katko ry:llä. Kahvirahasto irrotettiin yhdistyksen kirjanpidosta ja kahvia alettiin ostaa kassaan kertyneellä käteisellä, jotta kulut ja tulot olisivat tasapainoiset. Kevätkaudella kahvinosto tuotti tappiota ja sopimuksen mukaisesti Opex ry laskutti Katko ry:ltä kolmasosan tappiosta.

Opex ry sai yritys- ja yhteisötunnuksen osana kansallista uudistusta syyskuussa 2019. Y-tunnus mahdollisti iZettlen käyttöönoton, ja iZettlen maksupääte ja latausteline tilattiin ja otettiin käyttöön nopeasti. Mahdollisuudesta maksaa kortilla ehti jo muutaman kuukauden aikana tulla paljon positiivista palautetta. Alkuvuodesta talousvastaava tutustui myös muihin ilmaisiin kirjanpito-ohjelmiin (Tilitin, Kitupiikki), mutta päätti edelleen jatkaa Tappion käyttöä, sillä se on yksinkertainen ja ainakin toistaiseksi riittävä. Jos yhdistys tahtoo myöhemmin siirtää kirjanpitonsa kokonaan digitaaliseen muotoon, kannattaa etenkin Kitupiikkiä harkita uudestaan.

5. Virkistystoiminta

Opex ry:n virkistystoiminta onnistui vuonna 2019 tavoitteiden mukaisesti. Yhdistys järjesti vuoden aikana monipuolisesti tapahtumia. Jäsenistön toiveita kuunneltiin uusia tapahtumia luodessa ja vanhoja perinteitä kunnioittaessa. Virkistystoiminnassa panostettiin erityisen paljon yhteistyöhön muiden ainejärjestöjen kanssa.

Yhteisiä tapahtumia järjestettiin Asteriski ry:n, Sosiaalitieteiden klubin, Kanta ry:n, Index ry:n, Delta ry:n ja Anglica ry:n kanssa. Bileitä järjestettiin yhteistyössä Night Club Marilynin, Vegas Casino Night Clubin, Storagen, Saaristobaarin ja Heidi's Beer Barin kanssa. Järjestömme jäsenet osallistuivat keväällä perinteisesti runsain joukoin SOOL:n Talvipäiville, jotka järjestettiin vuonna 2019 Raumalla. Talvipäiviä varten Opex ry järjesti yhteiset bussikyyditykset Raumalle ja takaisin. Vappuviikko oli jälleen vuonna 2019 täynnä toimintaa, ja tapahtumien järjestämistä varten perustettiin vapputoimikunta. Keväällä 2019 järjestettiin Opex ry:n 35. toimintavuoden kunniaksi vuosijuhlat. Vuosijuhlien järjestämisestä vastasi vuosijuhlatoimikunta, joka onnistui toteutuksessaan upeasti. 2019 järjestettiin myös Opex ry:n ensimmäinen excursio, jota varten perustettiin toimikunta vuoden 2018 lopulla. Excursio tehtiin Riikaan. Vuonna 2019 perustettiin myös OKLive-toimikunta, joka vastasi OKLiven toteutuksesta. Toimikunta osoittautui hyväksi tavaksi järjestää tämä perinteikkääksi ja toivotuksi kohonnut tapahtuma.

Syksyllä 2019 pääsimme tutustuttamaan uusia opiskelijoita jäsenistöön monipuolisten tapahtumien kautta. Tapahtumia järjestettiin yhteistyössä edellä mainittujen yhteistyöbaarien kanssa. Syksyllä ohjelma oli tiivistä ja ohjelmaa olikin melkein jokaiselle viikolle. Yksi syksyn kohokohdista oli jokavuotinen opettajaopiskelijoiden Pikkujouluristeily, jonka järjestämisestä vastasi tänä vuonna Opekas ry. Pikkujouluristeilyyn osallistui tänäkin vuonna suuri määrä Opex ry:n jäsenistöä. Syyslukukausi huipentui yhdistyksen Joulugaalaan, jonka järjesti kampuksemme luokanopettajaopiskelijoiden kolmas vuosikurssi.

6. Hyvinvointi

Järjestön jäsenten hyvinvointiin panostettiin myös vuonna 2019 viikoittain. Hyvinvointia edistettiin sekä liikunnan että sosiaalipoliittisten toimien muodossa.

Vuoden aikana liikunnassa ylläpidettiin perinteitä ja myös kokeiltiin uusia lajeja. Liikuntavuoroja järjestettiin joka tiistai ja lajitarjonta pyrittiin pitämään mahdollisuuksien mukaan monipuolisena. Suosittuja olivat edellisten vuosien tavoin perinteiset palloilulajit, mutta pääsimme kokeilemaan myös ryhmäliikuntaa, tanssia, käsipalloa ja kaupunkisotaa. Tasaisin väliajoin järjestettiin toivelajivuoroja, jolloin jäsenistö sai äänestää liikuntavuorolla olevasta lajista. Jäsenistöä osallistettiin myös liikuntavuoroilla ohjaajapestien muodossa. Liikuntavuoroilla kävi läpi vuoden paljon porukkaa ja tunnelma oli hyvä. Liikuntavuorojen kellonaika vakiinnutettiin klo 15:45-16:45.

Vuonna 2018 aloitettuja kesäliikuntavuoroja jatkettiin myös kesällä 2019. Vuoroja oli yhteensä kuusi, joista kolmella pelattiin pesäpalloa ja kolmella rantalentopalloa ja ultimatea. Vuoroilla kävi paljon yhdistyksen jäseniä ja myös laitoksemme henkilökuntaa. Kesän vuorot saivat paljon hyvää palautetta.

Campussport Cupissa osallistuttiin sählyyn, futsaliin, pesäpalloon, jalkapalloon sekä lentopalloon. Näissä turnauksissa jokaiseen peliin saatiin kasaan joukkue ja kokonaisuudessaan turnauksissa oli mukana vaihtelevasti pelaajia monelta eri vuosikurssilta. Joskus haastavaksi osoittautui epätietoisuus pelaajien määrästä tulevaan otteluun. Tämän ratkomiseksi käytettiin hyväksi Facebookia, jossa pystyi ilmoittamaan itsensä peliin.

Lajikokeiluina järjestettiin vuoden aikana avantouinti, sirkuskoulu, Bungee-training, tankotanssi ja Trampoline park. Lajikokeilu Trampoline parkiin jouduttiin kuitenkin perumaan vähäisen ilmoittautumismäärän takia. Lajikokeiluissa otettiin käyttöön sähköinen ilmoittautuminen, joka todettiin toimivaksi. Lajikokeiluja järjestettiin noin kerran kuukaudessa ja tämä määrä koettiin riittäväksi. Myös muunlaisia liikuntatapahtumia pohdittiin, mutta tapahtumien runsaan määrän vuoksi pyrittiin priorisoimaan niihin, jotka mahdollisesti olisivat jäsenistön kannalta houkuttelevimpia.

Opex ry:n sosiaalipoliittisesti painottunutta hyvinvointitoimintaa järjestettiin vuonna 2019 keskimäärin kerran kuukaudessa. Tapahtumia suunniteltaessa kuultiin jäsenistöltä saatua palautetta, jota oli kerätty loppuvuodesta 2018. Jäsenistö toivoi monipuolisesti alkoholittomia tapahtumia ja toivetta pyrittiin toteuttamaan. Toiveisiin leffa- ja lautapeli-illoista vastattiin yhteensä neljällä lautapeli-illalla sekä leffailtamalla yhteistyössä Kino Dianan kanssa. Keväällä järjestettiin yhteistyössä Rekryn ja Indexin kanssa CV-klinikka ja Veripalvelun kanssa yhteistyössä verenluovutus. Lisäksi perinteiset OKLympialaiset saivat jatkoa huhtikuussa. Syksyllä järjestettiin ensimmäistä kertaa hohtominigolf-kokeilu, joka oli jäsenistön mieleen. Lisäksi joulukuussa toteutetussa joululaulajaisissa oli ensimmäistä kertaa TurAus ry mukana, ja laulajaiset järjestettiin yhteistyössä.

Tavoitteena oli järjestää monipuolista matalan kynnyksen toimintaa, johon jäsenistön on helppo lähteä mukaan, eli joka ei vaadi osallistujilta pitkän aikavälin suunnittelua tai sitoutumista. Tässä onnistuttiin hyvin. Hyvinvointitoimintaa kehitettiin muun toiminnan tavoin yhdistyksen hallituksen keräämän palautteen perusteella.

7. Viestintä

Kuluneen toimintavuoden aikana Opex ry panosti viestinnässä etenkin ennakoivaan tiedottamiseen. Keinoja tähän oli muun muassa luoda tapahtumien Facebook-tapahtumia sekä tiedottaa tapahtumista sähköpostitse aiempaa aikaisemmin. Opex ry:n viestinnässä käytettiin kuluneena vuonna totuttuja kanavia, eli yhdistyksen sähköpostilistaa, Facebookia ja Instagramia. Sähköpostitse lähetettiin muun muassa viikkomaileja (Maanantaimaili ja Perjantaipaketti), Liikuntamaileja ja Kopomaileja. Maanantaimaili lähetettiin lähes joka maanantai (kesää lukuun ottamatta). Sen sijaan loppuvuodesta ei lähetetty Perjantaipakettia, sillä haluttiin testata sen tarvetta viestinnän osalta.

Hyvinvointitoiminnasta viestittiin Facebookissa, Instagramissa sekä sähköposteilla. Kerran viikossa lähetettiin Opex ry:n Liikuntamaili, joista tehtiin visuaalisia ja selkeitä paketteja. Liikuntamailissa tiedotettiin kahden tulevan viikon liikuntavuoroista sekä myös mahdollisista lajikokeiluista ja CampusSport Cup -peleistä. Opexin liikuntavuorot -Facebook-ryhmä oli aktiivisessa käytössä sekä tiedotuskanavana että väylänä jäsenistön mielipiteiden kuulemiseen. Liikuntatoiminnan osalta Instagramissa pyrittiin innostamaan jäsenistöä osallistumaan liikuntavuoroille ja lajikokeiluihin sekä jakamaan paljon materiaalia liikuntatapahtumista.

Kopomaili lähetettiin tasaisin väliajoin neljä kertaa vuoden aikana. Siinä tiedotettiin jäsenistöä koskevasta edunvalvonnan ajankohtaisista aiheista, esiteltiin yhdistyksen koulutuspoliittista toimintaa ja tiedotettiin koulutuspolitiikan tapahtumista. Lisäksi akuuteista asioista ja esimerkiksi niihin liittyvistä keskustelutilaisuuksista tiedotettiin satunnaisesti erikseen sähköpostitse.

Sosiaalisen median osalta jatkettiin viestintäsuunnitelman käyttöä. Suunnitelma kuvasi viikkotasolla, millaista sisältöä järjestön somekanavilla tullaan julkaisemaan. Suunnitelmaa päivitettiin pitkin toimintakautta, sitä mukaa kun tapahtumien ajankohdat varmistuvat. Facebookin kautta luotiin hyvissä ajoin tapahtumia, jotta jäsenistö tiesi, mitä tapahtumia oli tulossa. Tapahtumia mainostettiin niin Facebookissa, Instagramissa kuin sähköposteissakin. Facebookissa keskityttiin enemmän tapahtumien markkinointiin ja niistä tiedottamiseen, ja Instagram-tiliä hyödynnettiin lisäksi ainejärjestön toiminnan näkyvyyden parantamisessa esimerkiksi esittelemällä yhdistyksen ja hallituksen toimintaa ja julkaisemalla opiskelijakulttuurin tunnelmakuvia. Jäsenistön toiveesta lisättiin mahdollisuuksia sähköiseen tapahtumailmoittautumiseen.

Yhdistyksen sähköposti- ja sijaisuuslistan ylläpitoa jatkettiin. Tänäkin vuonna listat toimivat hyvin.

Kuluneen toimikauden aikana Opex ry tuotti visuaalista materiaalia yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin, kuten bileisiin, liikunnan lajikokeiluihin, lautapeli-iltoihin ja muiden tapahtumien Facebook-tapahtumasivuille. Tuotettu materiaali oli suurimmalta osalta bannereita ja osaan tapahtumista suunniteltiin myös mainosjuliste. Uusien opiskelijoiden orientaatiota varten yhdistys tuotti tavalliseen tapaansa tarpeelliset materiaalit, kuten Fuksivihon ja Fuksipassin sekä tuutoreiden toimesta kirjeen uudelle opiskelijalle. Kuluneen toimikauden aikana Opex ry:n vuosijuhlista julkaistiin omaa visuaalista materiaalia, jonka pääsääntöisesti tuotti vuosijuhlatoimikunta. Visuaaliset tuotokset olivat korkealaatuisia ja selkeitä, joten ne tukivat ainejärjestön ulkoista imagoa. Esimerkkinä uusi maskottihahmo Pikku-Pölö, joka luotiin uuden logon pohjalta.

Materiaalit toteutettiin pääsääntöisesti sähköisessä muodossa, mutta muutamia tulostettuja materiaaleja tilattiin tai tulostettiin harkiten ja tapauskohtaisesti. Lisäksi yhdistyksen tapahtumiin hankittiin haalarimerkkejä, joiden suunnittelusta vastasi hallitus tai tapahtumatoimikunta. Opex ry:n visuaalista ilmettä työstettiin yhdessä hallituksen kesken ja muokattiin jäsenistöltä tulleen palautteen mukaan. Palaute oli pääsääntöisesti positiivista.

Menneellä toimikaudella pyrittiin luomaan jatkumoa ja yhtenäisyyttä visuaalisten materiaalien toteuttamisen helpottamiseksi. Keskeisistä materiaaleista luotiin helposti muokattavia tiedostomuotoja. Työvälineeksi valittiin Canva-palvelinpohja, jonka avulla tulevilla visuaalisilla toimijoilla on myös pääsy aikaisemmin luotuihin materiaaleihin ja pääsy helposti muokattaviin jo käytössä oleviin pohjiin.